Java Ders II

Java Ders II – Programlama Temelleri

Öncelikle Eclipse açtıktan sonra yeni bir proje nasıl oluşturulur onu göreceğiz. Bu kısımları hızlı geçmek istiyorum. Onun için ekran alıntılarını aşağıda görebilirsiniz.

Bu kısımda gördüğünüz gibi yeni Java Projemizi oluşturduk. Projenin adını “Merhaba Java” olarak belirledik. Burada karşılaşabileceğimiz bir sorunu anlatacağım şimdi. Projeyi oluşturduktan sonra Projenin altında otomatik main class (ana sınıf) dosyası oluşmayabilir. Java’da temel programlama niteliklerini bu ana sınıf üzerinden yazacağımız için onu mutlaka eklememiz lazım. Sadece paketi oluşmuş ama derleme için sınıf dosyasının yer almadığı bir proje işimize yaramaz. Java’nın .class dosyaları ile çalıştığını ilk dersimizde anlatmıştık. Şimdi de ekte projenin src klasörü altına bir sınıf dosyası oluşturmayı göreceğiz. Ve bundan sonraki bütün uygulamalarımız bu ana sınıf üzerinden geliştireceğiz.

Burada da şekilde gördüğünüz gibi sol tarafta yer alan projemizin yanındaki oka tıklayarak içeriğini görüntüledik. Src klasörüne sağ tıkladık ve yeni sınıf dosyası oluşturduk. Sınıf dosyamızın adını da “Merhaba Java” olarak belirledik. Ve otomatik olarak class adı ve ana method un yazdığı taslak karşımıza geldi. Bundan sonra yazacağım kodların hepsi bu dosyanın içinde olacak ancak ben vakit kaybetmemek adına sürekli ekran alıntıısı almak yerine sizlerin de rahatlıkla kopyalayıp yapıştırabileceğiniz kaynak kodu şeklinde yazacağım.

Şimdi taslak olarak gelen kodu inceleyelim:

public class MerhabaJava {

/**
* @param args
*/
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub

   }
}

İlk satırda yer alan public class ile baslayan ifade bizim sınıfımızı ifade eder. Başındaki “public” ifadesi bu sınıfın yerel olduğunu ve herkes tarafından görülüp ulaşılabildiği anlamına gelir. Bunun gibi iki parametre daha vardır private( sınıfa dışardan ulaşılamaması içindir) ve protected( bu da kısmen erişim güvenliği içindir). Bunlara daha sonraki derslerimizde değineceğiz. Gördüğünüz gibi bu durumda tanımladıgımız sınıfımız adı “MerhabaJava” oluyor.
Üçüncü satırdaki /**  ve */ tagleri arasında kalan ifade açıklama olarak deklere edilir. Örneğin siz bu araya şirket ya da geliştirici isminizi yazabilirsiniz. Java’da kod sahibini belirtmek için bu açıklama satırı kullanılırken kodlar arasında kodla ilgili açıklama için // tagi ile açıklama satırı eklenir.
Altıncı satırda ise ana methodumuz yer almaktadır. Java sınıfı içinde birçok method içerebilir. Ancak en son tüm methodların döndüğü ve sonuç getiren ana methodtur. Bakın bu da gördüğünüz gibi public olarak ve static bir method olarak tanımlanmış. Void ifadesi herhangi bir değer döndürmediğini ifade eder. Buna da değişken tiplerinde değineceğiz.
Yedinci satırda // ile başlayan ifade açıklamadır. Yani buraya kodumuzu yazacağız. Class oluşturulduğu zaman ana methodla beraber otomatik oluşur. Siz bunu silip kendi kodunuzu buraya yazarsınız.
Son olarak dikkat etmeniz gereken parantezlerdir. Kod yazarken sınıflar, interfaceler, methodlar hep { } parantezler içerisine yazılır. Ki zaten Eclipse IDE sinin bir güzelliği de otomatik olarak bu parantezleri oluşturmasıdır. Siz daha sonra içine yazarsınız. Ancak yine de çok satırlı kod yazdığınızda ve çok method ve parametre içerdiğinde parantezlerden kaynaklanan hata mesajları almanız mümkündür.
Bir sonraki dersimizde bolca kod yazacağız. Görüşürüz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.